Προϊόντα

Χοιρινά Δέρματα

Προέλευση: Ελλάδα
Διαθέσιμη ποσότητα: 25.000-30.000 δέρματα/μήνα 
Διαλογή: A 100%
Μέσο βάρος: 4.7 kg/δέρμα
Μέγεθος: 1.40 - 1.70m.
Μέσο βάρος: 4,7 kg/δέρμα
Ξύσιμο σε μηχανή για διαχωρισμό λίπους: Διπλό
Μηχανική αποδερμάτωση στα σφαγεία
Συσκευασία σε ευρωπαλέτες: 300 δέρματα/παλέτα

Κατσικίσια Δέρματα

Μέγεθος :4.8 sqft-5.0 sqft
Διαλογή: Α 100% 

Πρόβεια Δέρματα

Μέγεθος: 7.0 sqft-12.0 sqft 
Διαλογή: 90% A -10% B

Αρνήσια Δέρματα

Μέγεθος: 4.5 sqft-7.0 sqft
Διαλογή: 95% A -5%

Μοσχαρίσια Δέρματα

Μέσο βάρος: 36kg
Κυμαινόμενο βάρος: 30kg-60kg
Μηχανική αποδερμάτωση στα σφαγεία
Κόκκινα και ασπρόμαυρα δέρματα 

Αγελαδινά Δέρματα

Μέσο βάρος: 25kg
Κυμαινόμενο βάρος: 20kg-35kg
Μηχανική αποδερμάτωση στα σφαγεία

* Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από κτηνιατρικό έγγραφο και πιστοποιητικό καταγωγής.